Philippine Embassy in Singapore Posts Official Statement About Anti-Filipino Blog, Seeks Action from Singaporean Authorities

The hateful blog post from SG - that has spread like wildfire in social networking sites - comparing Pinoys to cockroaches and urging Singaporeans to show their displeasure towards Filipinos through largely non-criminal means has prompted the Official Embassy of the Philippines in that country to publish an online statement and to seek the assistance of Singaporean authorities in making the blogger accountable for the post and in ensuring the safety of all OFWs.

Philippine Embassy in Singapore

Patalastas Para sa mga Pilipino sa Singapore
Posted on Tuesday, 17 June 2014

Inaanyayahan ng Embahada ng Pilipinas ang atensyon ng mga Pilipino sa Singapore tungkol sa blog na pinamagatang “Filipino infestation sa Singapore-5 point guide to showing displeasure without breaking the law” na inilathala sa blog site na Blood Stained Singapore na kasalukuyang umiikot sa pamamagitan ng social media tulad ng Facebook.

Agad ipinarating ng Embahada sa kaukulang awtoridad ng pamahalaan ng Singapore hindi lamang ang pangamba na maaring magdulot ito ng hindi magandang kahihinatnan, pati na rin ang hiling na magsagawa ng karampatang hakbang/aksyon alinsunod sa batas ng Singapore upang mapanagot ang may akda ng blog na ito. [trans. We have brought the blog to the attention of Singaporean government authorities not only because we are worried about its adverse effects but also because we are seeking for their rightful action in adherance to the laws of Singapore for the blogger to be held accountable.]

Gayunpaman, ang Embahada ay naniniwala na ang mga pananaw ng blogger ay sa kanya lamang sarili at hindi sumasalamin sa pangkalahatang paniniwala ng mga taga Singapore. [trans. Nevertheless, the embassy believes that the opinion of the blogger is merely his own and does not reflect the overall opinion of Singaporeans.]

Dahil dito, ang mga Pilipino ay hinihikayat na huwag bumaba sa mababang antas ng blogger at iwasang sumagot sa mga ganitong uri ng blog sa online, email, text message o sa kahit anong paraan ng komunikasyon. [trans. We are urging Filipinos not to stoop down to the low level of the blogger and to avoid answering such kinds of blogs online, via email, text message and through any form of communication.] Sa ganitong pagkakataon, mas mainam na huwag bigyang pansin ang may akda ng blog na ito sapagkat malinaw na ang layunin niya ay lumikha ng sigalot at hindi pagkaka-unawaan.

Mangyari po lamang na ating ipagpatuloy ang ating layunin na lalo pang mapa-igting ang magandang relasyon natin sa mga taga Singapore at maging modelo ng mabuting pag-uugali sa pamamagitan ng pagtalima ng mga lokal na regulasyon [trans. Let us continue with our goal of strengthening our good relationship with Singaporeans and to be a model of good conduct by following local regulations.] bilang mga panauhin at mga kaibigan ng Singapore at maging maingat sa mga aktibidad na maaaring magamit ng mga bloggers para maisulong ang kanilang negatibong adhikain laban sa mga dayuhan.

Kasabay nito, hinhikayat din namin ang mga Pilipino na maging maingat at makipagtulungan sa mga awtoridad ng Singapore kung may mga banta sa personal na kaligtasan at seguridad. [trans. In line with this, we are advising Filipinos to be vigilant and to coordinate with Singaporean authorities if there are threats to their personal safety and security.] Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng telepono sa 67373977 extension 100 o sa pamamagitan ng e-mail sa php@philembassysg.org.

Maraming salamat!

According to ChannelNewsAsia, "Police confirmed that reports have been lodged in connection with the blog. A spokesperson said that investigations are ongoing, but offered no further details."

South China Morning Post, meanwhile, shared: "A member of Parliament from the ruling People’s Action Party, Baey Yam Keng, said racism would not be tolerated in Singapore [as the nation] is used to many races being together and while some issues may arise with some nationalities once in a while, these issues won’t form a permanent part of [the] fabric of society."